Dobre praktyki – II miejsce

II miejsce

tytuł Srebrnego Lidera Zdrowego Biznesu otrzymuje firma

PHILIP MORRIS POLSKA S.A

 

Philip Morris International prowadzi swoją działalność na terenie Polski poprzez cztery spółki dedykowane odpowiednim zakresom biznesu. Są to:

 • Philip Polska Polska S.A. (PMPL SA) – zakład produkcyjny zlokalizowane z Krakowie,
 • Philip Morris International Service Center Europe (PMI SCE) – centrum usług wspólnych realizujących seriwsy systemowe i transakcyjne, mieszczące się również w Krakowie,
 • Philip Morris Polska Distribution (PMPLD) – dedykowane komercjalizacji produktów na polskim rynku, którego główną siedzibą jest Warszawa, a handlowcy pracują na terenie całego kraju

oraz

 • Philip Morris Polska Tobacco (PMPLT) – spółka, odpowiedzialna za wykup i wstępną obróbkę tytoniu od polskich farmerów, z głównym zakładem przetwórczym i stacjami wykupu zlokalizowanymi z Leżajsku i okolicach na wschodniej ścianie Polski.

Łącznie liczba osób zatrudnionych w Polsce we wszystkich spółkach oscyluje w okolicy 4000 pracowników. W samej siedzibie w Krakowie zatrudnionych jest, spośród wymienionych powyżej członków organizacji, około 3200 pracowników.

Firma od zawsze stawia pracownika w centrum uwagi. W zakresie ochrony zdrowia od dawna oferowano szeroką gamę pakietów benefitowych, poczynając od obszernej oferty stołówki zakładowej, pakietu zdrowotnego w ramach kompleksowej opieki medycznej dla pracowników i ich rodzin, poprzez najem sal sportowych na zajęcia zespołowe (piłka nożna, siatkówka, basen) czy dofinansowania karty Multisport również dla pracowników i członków rodziny.

W 2014 roku Zarząd PM Polska podjął decyzję o uruchomieniu holistycznego projektu nakierowanego na kompleksowe podejście do zarządzania zdrowiem pracowników poprzez proaktywną prewencję i działania skoncentrowane na poprawie stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, świadomości wagi aspektów żywieniowych oraz promocji aktywności ruchowej. Przyczyn, które wpłynęły na tę decyzję było kilka:

 • starzejąca się populacja pracowników produkcyjnych, bardzo młoda populacja pracowników biur,
 • utrzymująca się znaczna liczba schorzeń układu ruchu wśród pracowników,
 • sygnały o przeciążeniu stresem,
 • widoczna w rocznych bilansach zdrowia nadwaga i otyłość wśród znaczącej grupy pracowników

ale także ogólna troska pracodawcy o dobrostan pracowników.

Zapotrzebowanie na nakierowane w poszczególnych etapach akcje, aktywności czy elementy edukacyjne rozpoczęto od serii sesji feedbackowych opartych o licznie przeprowadzone wywiady 1-2-1 i wywiady  w grupach fokusowych, które to badanie prowadziła dla PMPL firma zewnętrzna.

Na podstawie wyników określono główne obszary zainteresowania pracowników oraz grupy docelowe dla poszczególnych działań. W ten sposób powstały ramy programu zarządzania zdrowiem pod nazwą Philozofia Zdrowia – Health Philosophy.

Szkieletem corocznych edycji projektu są imprezy odbywające się w odstępach kwartalnych. Każda z imprez jest kulminacją wybranej grupy tematycznej. Pomiędzy imprezami kwartalnymi elementy Philozofii Zdrowia stale przeplatają się w codziennej komunikacji do załogi.

Podobnie jak liczba imprez kwartalnych, których jest cztery, program jest realizowany w czterech głównych filarach tematycznych:

 1. ruch, aktywności ruchowe,
 2. dieta i żywienie,
 3. równowaga psychiczna,
 4. prewencja zdrowia.

Poniżej postaramy się opisać wybrane akcje, które podejmowane były w obrębie każdego z filarów, w co najmniej ostatnich 3-ech latach trwania programu:

 

Ruch

Karta Multisport dofinansowana przez firmę, to już dość powszechny benefit dla pracowników, ale niezmiennie ceniony i pracownicy z roku na rok coraz chętniej z niego korzystają. Oferta w skali ogólnopolskiej jest wszechstronna i daje odczuwalne korzyści dla osób zainteresowanych aktywnością ruchową.

PMI ponadto wynajmuje dla drużyn zorganizowanych halę sportową do piłki nożnej i siatkówki, gdzie dwa razy w tygodniu zespoły PMI rywalizują halowo z zespołami z innych korporacji.

PMI-rathon to impreza biegowa, w której udział biorą pracownicy firmy w dwóch konkurencjach : bieg sztafetowy 4x 1km oraz bieg indywidualny 4,2km. Rywalizacja odbywa się raz do roku, na terenie boiska zakładowego, a od dwóch lat w ramach integracji z rodzinami pracowników, przed biegami głównymi w mini zawodach startują maluchy, dzieci naszych pracowników. Po pięciu edycjach mamy już ponad 100 uczestników w historii tej imprezy.

PMI SKI to organizowana od dwóch lat zimowa edycja aktywizacji ruchowej. Chętne osoby, tutaj również wraz z rodzinami, mogą wziąć udział w rywalizacji na nartach i deskach snowboardowych. Zimowy wyjazd weekendowy w góry na zawody cieszy się rok do roku coraz większym zainteresowaniem.

Fit Pilot i workpark to kolejna innowacja w skali wellnesu dla biznesu. Z inicjatywy jednego z naszych pracowników powstał work out park na terenie zakładu. Chętni pracownicy mogą na świeżym powietrzu wykonywać dowolne ćwiczenia z wykorzystaniem dostępnego sprzętu do ćwiczeń na zewnątrz. Wszystko w bezpiecznych warunkach.

Kraków i Warszawa to miejscowości gdzie infrastruktura miejska zachęca do korzystania czy to
z transportu publicznego czy rowerowego. Na terenie fabryki w Krakowie przygotowano stojaki dla rowerzystów na ponad 200 rowerów oraz można skorzystać z szafek w szatni i pryszniców. Liczba miejsc na rowery będzie powiększona, a jeszcze w tym roku, dla rowerzystów całorocznych dobra wiadomość – parking rowerowy będzie zadaszony!

 

Dieta i żywienie

Każda kwartalna impreza ma swój żywieniowy symbol - darmowe owoce. Od początku programu konsekwentnie co kwartał fundujemy pracownikom wszystkich spółek w lokalizacji krakowskiej darmowe owoce. W biurze w Warszawie owoce są dostępne dla pracowników co tydzień! Liczba jabłek zjedzonych podczas dni Philozofii Zdrowia w PMI liczona jest już w tonach!

Ważnym elementem walki z nadwagą i otyłością są konsultacje podczas imprez kwartalnych. Pracownicy mogą co 3 miesiące przebadać swoją wagę i skład ciała, uzyskać rekomendacje od konsultantów. Ostatnio również pakiet centrum medycznego został poszerzony o możliwość bezpłatnej wizyty u dietetyka. Wyniki swoich postępów pracownicy monitorują w specjalnie dla nich przygotowanych „paszportach”, które otrzymują podczas pomiarów.

Ważnym elementem edukacji żywieniowej jest stołówka zakładowa. Firma prowadząca ten serwis proponuje dania typu fit bar, w porze lunchu dostępne są surówki i bar sałatkowy oraz owoce. Dla chętnych dwa razy w tygodniu mamy w ofercie sushi. Jesienią tego roku rozpoczynamy współpracę z inną firmą, która w obu lokalizacjach (Kraków i Warszawa) zainstaluje szafy vendingowe z dietetycznymi daniami obiadowymi i zdrowymi przekąskami.

Dotychczas funkcjonujące maszyny vendingowe ze snackami od początku bieżącego roku mają zmienioną ofertę i mechanidising. Na górnej półce wprowadzono suszone owoce i orzechy zamiast batonów i słodkich napojów. Zawsze nasłuchujemy opinii pracowników, szczególnie gdy zmiana wpływa na nich odczuwalnie, gdyż nie obawiają się głośnego wyrażania opinii. Po zmianach w maszynach vendingowych nie było żadnych komentarzy, a nowe, zdrowe przekąski sukcesywnie znajdują swoich klientów.

Ciekawym eksperymentem okazało się też ustawienie „zero cukru” w automatach do kawy. Poprzednio automatycznie i domyślnie do napojów gorących podawana była ilość równoznaczna z jedną łyżeczką cukru. Od czasu wprowadzenia zmiany pracownicy nie zgłosili żadnych zastrzeżeń.

 

Równowaga psychiczna

Syndrom wypalenia zawodowego ma znamiona „cichego zabójcy” i dotyka coraz częściej Polaków, którzy jako nacja, dotychczas rzadko ulegali słabości z przepracowania, mając na świecie raczej opinie ludzi pracujących długo i intensywnie „bez narzekania”. Tymczasem dorośli Millenials, nie tyle  w przeciwieństwie do pokolenia ich rodziców, co raczej w wyniku większej otwartości, nie wstydzą się mówić o poczuciu nadchodzącego burn out’u, ale też oczekują, że pracodawcy dostrzegą ten problem. Regularne przerwy, szczególnie w pracy biurowej, które winny mentalnie odrywać nas od pracy co dwie godziny to element zdrowia psychicznego. Strefy relaksu dla pracowników wyposażone są w miękkie meble, istnieje możliwość położenia się, można pograć w piłkarzyki.

PMI zauważyło inne możliwości wyjścia na przeciw potrzebom pracowników. W poszukiwaniu nowoczesnych form zapewnienia równowagi praca-życie zawodowe zaproponowaliśmy pracownikom różne formy elastycznego zarządzania czasem pracy.

Do 5 dni w miesiącu pracownicy mogą uzgodnić z przełożonym, że będą pracować w domu. Można porozumieć się również w innych opcjach elastycznego czasu pracy jak np. 4 dni po 9 godzin, a w piąty dzień 4 godziny w pracy.

W trakcie imprez kwartalnych, czy także podczas departamentowych spotkań integracyjnych, pracownicy mogą uczestniczyć w warsztatach zarządzania stresem czy uważności tzw. mindfullness’u. Uczą się nie tylko jak wziąć kontrolę nad swoimi emocjami, ale poznają także techniki relaksacyjne, z których mogą korzystać również w życiu prywatnym.

Klub muzyczny to nowa, innowacyjna oferta, która ma stworzyć pracownikom możliwość realizowania swojej pasji dzięki wsparciu firmy. Na terenie zakładu została otwarta, profesjonalnie przygotowana akustycznie i wyposażona w sprzęt, salka do ćwiczeń dla zespołów muzycznych założonych przez pracowników. Do tej pory ćwiczą w niej cztery bandy realizujące różne style muzyczne. Jesienią planowany jest plenerowy koncert w ich wykonaniu.

 

Prewencja zdrowia

Imprezy kwartalne to systematyczna okazja do sprawdzenia sobie wyników podstawowych badań takich jak morfologia czy cholesterol. Jeśli rezultaty okazują niepokojące odchylenia, personel medyczny rekomenduje pacjentom konsultację lekarską w centrum medycznym.

Oferta opieki medycznej jest bardzo szeroka. Systematycznie dostawca serwisu we współpracy z PMI dostosowuje ją do potrzeb. Ostatnio ze względu na wzrost chorób układu ruchu poszerzona została liczba rehabilitantów tak, aby dostęp dla pracowników nie był utrudniony lub wymagał długiego oczekiwania.

Pracownicy moga korzystać z szerokiej oferty szczepień sezonowych (grypa, WZW B etc.).

Lekarz medycyny pracy jest częstym gościem na obszarach produkcyjnych. Stanowiska robotnicze i biurowe są objęte corocznymi audytami ergonomicznymi, których analiza pozwala na poprawę warunków pracy.

W ubiegłym roku jedna z edycji imprezy kwartalnej była w całości dedykowana zdrowiu podczas miesięcy letnich, obejmując konsultacje dermatologiczne, kolejna – poświęcona problemom ze snem czy prewencji przeciwko konsekwencjom zdrowotnym życia w mieście o wysokim stężeniu smogu, również przyciągnęła wielu zainteresowanych.

 

Bezpieczeństwo i zdrowie

Troska o zdrowie pracowników to także troska o ich bezpieczeństwo. Specjalne edycje imprez kwartalnych dedykowane są bezpieczeństwu w podróży. Pracownicy mogli spróbować symulacji zderzenia czołowego czy dachowania. Dowiedzieli się jak prowadzić bezpiecznie samochód w ciągu ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanym placu manewrowym, ale też mają nawet dwa razy do roku dostęp do bezpłatnego serwisu rowerowego, który jest dla nich organizowany na terenie zakładu.

W ramach ochrony słuchu, na obszarach produkcyjnych o najwyższej emisji hałasu, od dwóch lat trwa projekt inwestycyjny poprawiający nie tylko stan techniczny maszyn. PMPolska zakupiła innowacyjne kabiny wyciszające do gniazd maszynowych, gdzie pracownicy mogą w trakcie pracy wejść, nie tracąc maszyny z pola widzenia, a relaksując się poprzez izolację od hałasu. Firma zakupiła też ochronniki słuchu, które są przygotowywane indywidualnie, dla każdego pracownika, na podstawie odpowiedniego spersonalizowanego wycisku.

Kwestie drgań od maszyn czy zmęczenia nóg adresowane są poprzez maty relaksujące na stanowiskach narażonych.

Reasumując Philozofia Zdrowia już dzisiaj jest programem kompleksowym, innowacyjnym i łączącym różnorodne potrzeby pracowników z odpowiednio przygotowywaną ofertą. Philip Morris w Polsce nie ustaje w poszukiwaniach ciągłego doskonalenia tego programu. Planujemy poszerzenie oferty zachęcającej do aktywności ruchowych poprzez dofinansowania pakietów startowych. Chcemy dla osób z nadwagą zaproponować długookresową opiekę fachowców w projekcie „metamorfoza”. Wciąż szukamy inspiracji, bo nasi pracownicy są dla nas najważniejszym zasobem, a misja naszej firmy „beacuse we care” obejmuje nie tylko bezpieczeństwo, ale też zdrowie i ochronę środowiska.

 

Autor:

Maciej Legutko –  EHS&S Supervisor