Dobre praktyki – III miejsce

III miejsce

tytuł Brązowego Lidera Zdrowego Biznesu otrzymuje firma

EMITEL S.A.

 

EmiTel S.A. jest głównym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce
i liderem w zakresie cyfryzacji emisji radiowo-telewizyjnych oraz usług opartych na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Znakiem rozpoznawczym naszych usług jest najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii.

Nasza siłą jest pełen pasji i zaangażowania Zespół, który tworzą wysokiej klasy specjaliści
z obszarów technicznych: radiodyfuzji, teletransmisji, GSM, teleinformatyki, projektowania, utrzymania i nadzoru sieci, zarządzania projektami inwestycyjnymi, jak również specjaliści z obszarów wspierających.

EmiTel jako Pracodawca był wielokrotnie wyróżniany w ogólnopolskich konkursach, zyskując m.in. tytuły: Solidnego Pracodawcy, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom 50+, certyfikaty „Profesjonalne ZZL” i wyróżnienia za „systematyczne podnoszenie jakości ZZL” oraz za „kompleksowy rozwój kapitału ludzkiego”, a także wiele nagród z obszaru well-being. Nasza firma z dumą wspiera również szereg inicjatyw społecznych oraz prowadzi projekty  w obszarze środowiska naturalnego.

EmiTel jest Sygnatariuszem Wspierającym Kartę Różnorodności, a przyjęta przez nas Deklaracja Różnorodności potwierdza fakt, że szanujemy i cenimy różnorodność naszego Zespołu, jako fundamentalną wartość współczesnego społeczeństwa.

EmiTel jest organizacją dojrzałą, gdzie średni staż pracy Pracownika wynosi ponad 19 lat. Najmłodszy stażem członek naszego zespołu jest z nami od pierwszych dni lipca, a najstarszy stażem Pracownik pracuje w EmiTelu od ponad 48 lat. Średni wiek Pracowników to prawie 47 lat. Najmłodszy Pracownik ma 22 lata, a najstarszy 68 lat. 17% naszego zespołu stanowią kobiety. Działania, które podejmujemy w obszarze zdrowia Pracowników są skierowane do każdej grupy wiekowej, zgodnie  z ideą, że dbanie o zdrowie na starcie kariery zawodowej, daje szanse na bezpieczne dojście do mety. Poniżej przedstawiamy kluczowe działania w tym obszarze.

 

Tygodnie BHP

Z myślą o utrwalaniu postaw wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz świadomości potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, związanych nie tylko z pracą, w 2016 roku rozpoczęliśmy organizację Tygodni BHP, cokwartalnej kampanii informacyjnej dla Pracowników. Każdy Tydzień BHP poświęcony jest innej tematyce, a do tej pory w cyklu kwartalnym zrealizowaliśmy m.in. następujące kampanie informacyjne:

 1. „Nie łam się, czyli zadbaj o swój kręgosłup” – kampania promująca zapobieganie chorobom kręgosłupa,
 2. „Życie to ruch, ruch to życie” – kampania promująca aktywność fizyczną,
 3. „Bądź bezpieczny na drodze” – kampania wspierająca odpowiedzialne zasady uczestnictwa w ruchu drogowym,
 4. „Wrzuć na luz” – kampania edukacyjna poświęcona zarządzaniu stresem,
 5. „Miej serce i patrzaj w serce” – działania informacyjne nt. chorób układu krwionośnego i sposobów zapobiegania tym chorobom,
 6. „Strach się bać” – kampania informująca o zagrożeniach biologicznych występujących w naszym otoczeniu, szczególnie w okresie wakacyjnym,
 7. „Zachowaj balans” – kampania przybliżająca zagadnienie „work-life balance”, czyli zachowania zdrowych proporcji między pracą a czasem wolnym.

Inicjatywa Tygodni BHP ma za zadanie wspierać Pracowników w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań pozytywnie wpływających na ich bezpieczeństwo, ale też na stan zdrowia.

 

Biuletyny BHP

Co miesiąc wydajemy kolejny numer Biuletynu BHP, który umożliwia nie tylko edukację Pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy, ale też pozwala na informowanie o:

 • realizacji przez Pracodawcę podstawowych obowiązków z dziedziny BHP,
 • zdarzeniach wypadkowych oraz potencjalnie wypadkowych,
 • działaniach, jakie należy podejmować w celu zapobiegania wypadkom przy pracy oraz minimalizowania ich skutków,
 • sposobach postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, również tych nietypowych, jak np. pogryzienia przez zwierzęta, kontakt z owadami czy gadami,
 • sposobach radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy,
 • szeroko pojętej profilaktyce prozdrowotnej.

 

Szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem

Rokrocznie organizujemy szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem dedykowane Pracownikom, którzy szczególnie dużo czasu pracy spędzają za kierownicą. Szkolenie indywidualnych umiejętności odbywa się z wykorzystaniem samochodu, jakim na co dzień jeździ Pracownik, co pozwala mu na uzyskanie optymalnych efektów. W programie szkolenia znajdują się m.in. zajęcia na płycie poślizgowej i kręgu poślizgowym czy też nauka hamowania awaryjnego z wykorzystaniem systemu ABS. Szkolenie realizowane jest na profesjonalnym torze wyścigowym.

 

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Dostarczenie wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenie miejsc pracy w sprzęt do jej udzielania ma pomóc Pracownikom w przełamywaniu barier związanych z ratowaniem zdrowia i życia. Z kolei starsi Pracownicy zyskują pewność, że w razie problemów zdrowotnych współpracownicy wiedzą, jak się zachować, i mają odpowiedni sprzęt, który mogą zastosować do czasu przyjazdu profesjonalnych służb ratunkowych. Od wielu lat organizujemy profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których biorą udział Pracownicy, którzy sami zgłosili gotowość do prowadzenia w razie potrzeby tego typu działań. Lista osób przeszkolonych i gotowych do udzielania pierwszej pomocy jest jawna i umieszczono ją  w wewnętrznym intranecie wraz ze zdjęciami i numerami kontaktowymi. Dodatkowo w poszczególnych lokalizacjach w widocznych miejscach zawieszone są listy informacyjne zawierające nazwiska przeszkolonych osób, które pracują w danej lokalizacji.

 

Defibrylatory i ciśnieniomierze

W 2016 roku rozpoczęliśmy proces wyposażania naszych obiektów w automatyczne defibrylatory oraz automatyczne ciśnieniomierze. Wszystkie osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zostały zaproszone na szkolenie z obsługi defibrylatora. Do udziału w tym szkoleniu zgłosili się także inni Pracownicy. Lista osób przeszkolonych została podana do publicznej wiadomości. Dodatkowo, jako świadomy i odpowiedzialny społecznie Pracodawca, oznaczyliśmy miejsca zawieszenia defibrylatorów na zewnątrz budynków, w których mieszczą się nasze biura. W razie potrzeby prowadzenia akcji ratowania zdrowia lub życia z defibrylatorów mogą też korzystać administratorzy budynków i pozostali najemcy powierzchni biurowych.

 

Wprowadzenie kompleksowego programu szkoleniowo – informacyjnego na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim

EmiTel jest organizacją, której trzon stanowi zespół pracowników technicznych. Ich główne zadania koncentrują na utrzymaniu infrastruktury i bieżącym reagowaniu na pojawiające się awarie. Codzienne wyjazdy do obiektów technicznych, praca na wysokości, presja czasu i poziom odpowiedzialności realizowanych zadań w kontekście wpływu na

 

koszty funkcjonowania organizacji oraz jej postrzeganie przez klientów sprawia, że odporność na stres staje się jedną z kluczowych umiejętności pracowników. Podejmujemy w związku z tym roku szereg działań edukacyjnych dotyczących tematyki sposobów radzenia sobie ze stresem. Nasze działania koncentrują się na włączeniu do oferty szkoleniowej szeregu warsztatów poświęconych stresowi w pracy i życiu codziennym, a także prowadzeniu kampanii informacyjnych skierowanych do całej populacji pracowników, które również poruszają kwestie radzenia sobie ze stresem, m.in.:

 • Trening antystresowy, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności efektywnego radzenia sobie ze stresem poprzez poznanie źródeł oraz mechanizmów kumulacji stresu, jak i technik pozwalających obniżyć poziom stresu.
 • Zarządzanie czasem, którego celem jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie praktycznych narzędzi usprawniających planowanie, nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie w zmieniających się warunkach, wypracowanie metod radzenia sobie z presja czasu i stresem.
 • Komunikacja interpersonalna, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności wpływania na skuteczność własnej komunikacji i ograniczenie stresu związanego z nieefektywną i nieskuteczną komunikacją.
 • Trening kontroli emocji i stresu, którego celem jest zwiększenie motywacji zawodowej poprzez wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowych, efektywnych sposobów kontroli emocji.

 

Opieka medyczna dla Pracowników

Dbałość o zdrowie Pracowników jest naszym priorytetem. Jednym z szeregu działań podejmowanych w celu realizacji tego zadania jest finansowanie korzystania z opieki zdrowotnej w placówkach prywatnych. Nasz partner oferuje dostęp do kilkudziesięciu placówek własnych i kilkuset współpracujących, rozmieszczonych na obszarze całego kraju. W ramach abonamentu Pracownicy korzystać mogą z różnego rodzaju usług: badań profilaktycznych, szczepień, usług z zakresu medycyny pracy, konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji czy usług stomatologicznych. Pracownicy mogą korzystać z systemu rezerwacji wizyt online, zamawia

 

recepty przez Internet, zyskać dostęp do wyników badań online i mieć stały dostęp do informacji
o terminach zaplanowanych wizyt czy badań przez Internet.

 

Dofinansowanie szczepień

W ramach troski o zdrowie Pracowników finansujemy szczepienia przeciwko grypie oraz przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Akcje informacyjne komunikujące możliwość sfinansowania szczepień przeciwko grypie organizowane są w okresie poprzedzającym sezon największej zachorowalności. Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych istotne jest w szczególności dla tych Pracowników, którzy z uwagi na specyfikę swojej pracy są narażeni na ukąszenia przez kleszcze.

 

Wycieczki krajoznawcze

„Ruch dla zdrowia i dobra zabawa dla ducha”. W takiej konwencji odbywają się coroczne wycieczki krajoznawcze, które gromadzą Pracowników zainteresowanych zarówno poznawaniem różnych zakątków naszego kraju, jak i wspólną zabawą. Organizowane przez nas wycieczki łączą w sobie zwiedzanie miast, udział w grach miejskich, zwiedzanie lokalnych, atrakcyjnych turystycznie obiektów, czy różnego rodzaju zajęcia sportowe.

 

Rajdy górskie

Miłośnicy wycieczek górskich już od 13 lat, każdej jesieni biorą udział w Górskich Rajdach EmiTela, podczas których wspinają się na najwyższe i najtrudniejsze szczyty w Polsce. Wspólne wędrówki pozwalają na lepszą integrację zespołów pracowniczych, które dzięki wspólnym spotkaniom na szlaku mają możliwość poznania koleżanek i kolegów z innych regionów Polski. Dla wielu Pracowników przygotowania do rajdu stały się pretekstem do ustawicznego dbania o własną kondycję fizyczną, a przyjaźnie zawarte podczas wędrówek utrzymują się nawet po zakończeniu aktywności zawodowej.

 

EmiDrużyna

W naszej Spółce na różne sposoby promujemy zdrowy tryb życia. Przykładem wspierania aktywności sportowej naszych Pracowników jest założona w aplikacji Endomondo EmiDrużyna. Jest to grupa, w ramach której nasi Pracownicy mogą rywalizować ze sobą np. w zakresie liczby przejechanych na rowerze kilometrów, „wybieganych” godzin lub też długości spacerów. Pracownicy mogą się również wzajemnie motywować do podejmowania dalszych wyzwań, wymieniać doświadczeniami czy wspierać w gorszych dla każdego sportowca momentach.

 

Karta sportowa

W ramach działalności społecznej oferujemy Pracownikom karty sportowe, umożliwiające korzystanie z obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Każdy z Pracowników może wybrać, z której opcji chce skorzystać. Kwota dofinansowania jest jednakowa niezależnie od wybranej karty, a jej wysokość jest uzależniona od progu dochodowego.

 

Autorzy:

Anna Goleniowska – Dyrektor Biura Kadr

Mariusz Matycz – Kierownik ds. BHP