Dobre praktyki

Prace konkursowe Laureatów Konkursu Liderów Zdrowego Biznesu, którego tematem przewodnim było „Budowanie potencjału zdrowotnego pracowników – działania z zakresu zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie”

I Miejsce

II Miejsce

III Miejsce