Korzyści

Korzyści dla pracodawcy

 • Zwiększenie efektywności działań prozdrowotnych
 • Usystematyzowanie prowadzonych działań z zakresu promocji zdrowia
 • Dostęp do profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania zdrowiem
 • Unikalny benefit dla pracowników
 • Zatrzymanie i przyciąganie nowych talentów
 • Wzrost lojalności pracowników
 • Wzmocnienie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy
 • Wyróżnienie się na rynku pracy
 • Poprawa komunikacji w firmie
 • Zintegrowanie działań działów HR, BHP i osób zajmujących się promocją zdrowia
 • Obniżenie kosztów związanych m.in. z: absencjami chorobowymi, urlopami zdrowotnymi, fluktuacją pracowników, wypadkami, itp.