Korzyści

Korzyści dla pracodawcy

Zwiększenie efektywności działań prozdrowotnych

Usystematyzowanie prowadzonych działań z zakresu promocji zdrowia

Dostęp do profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania zdrowiem

Unikalny benefit dla pracowników

Zatrzymanie i przyciąganie nowych talentów

Wzrost lojalności pracowników

Wzmocnienie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy

Wyróżnienie się na rynku pracy

Poprawa komunikacji w firmie

Zintegrowanie działań działów HR, BHP i osób zajmujących się promocją zdrowia

Obniżenie kosztów związanych m.in. z: absencjami chorobowymi, urlopami zdrowotnymi, fluktuacją pracowników, wypadkami, itp.

Korzyści dla pracownika

Systematyczna dbałość o zdrowie

Dostęp do rzetelnych informacji z zakresu zarządzania zdrowiem

Zwiększenie świadomości swojego potencjału zdrowotnego

Wzmocnienie postaw prozdrowotnych

Poprawa zdrowia i samopoczucia

Stabilizacja zatrudnienia

Docenienie ze strony pracodawcy – wzrost motywacji

Świadomość pracy w firmie odpowiedzialnej i dbającej o swoich pracowników

Realny wpływ na działania firmy