Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny (na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z p. zm.)

1. Administratorem danych osobowych jest Team Prevent Poland Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Kamil Waleczek, tel.: 500 304 590, e-mail: kamil.waleczek@teamprevent.com.

3. Team Prevent Poland przetwarza dane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu świadczenia usług, na podstawie zgody na przetwarzanie, umowy lub innych przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. a-d Rozporządzenia.

4. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

5. Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Team Prevent Poland Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.teamprevent.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

6. Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontrahenci

Pracownicy

Uczestnicy szkoleń

Uczestnicy szkoleń VDA QMC

Rekrutacja

Newsletter