Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TEAM PREVENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Państwu pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na podany adres e-mail: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane

Korzystamy z Państwa danych, ponieważ zdecydowali się Państwo na zakup w naszym sklepie internetowym www.zarzadzanie-zdrowiem.pl (“Sklep”) lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Nasz sklep prowadzi działalność w oparciu o regulamin, który mogą Państwo znaleźć w menu głównym u góry strony.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem danych jest firma Team Prevent Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000269551, zwana dalej “Administratorem” lub “Team Prevent”.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe

 • w celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży towarów zakupionych w sklepie, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu sklepu. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych towarów.
 • w celu prowadzenia Państwa konta na stronie sklepu – zawarcie umowy z administratorem następuje poprzez założenie konta i akceptację regulaminu sklepu. Założenie konta umożliwia łatwy dostęp do przekazanych danych, a także m.in. historii zakupów.
 • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych, co wynika z obowiązku administratora wynikającego przepisu prawa dotyczącego rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • po wyrażeniu stosownej, odrębnej zgody w celach marketingowych – na podany przez Państwa adres e-mail możemy od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu i firmy Team Prevent. Zgoda taka może zostać w każdej chwili zmieniona, a wysyłka materiałów marketingowych zostanie wstrzymana.
 • w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów administratora.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Decyzja o udostępnieniu danych należy zawsze do Państwa, jednak jest niezbędna w celu wykonania umowy sprzedaży. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych nie jest obowiązkowe, a zgodę raz wyrażoną można w każdym czasie cofnąć.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane?

Państwa dane zostaną przekazane podmiotom, które współpracują z nami przy wykonywaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwa towarów:

 • DHL Express Poland Sp. z o.o.
 • Poczta Polska SA

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail, dane zostaną udostępnione podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji marketingowych:

 • Rocket Science Group

Ponadto Państwa dane będą przekazywane podmiotowi, który na nasze zlecenie przetwarza dane osobowe klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych sklepu:

 • Domena.pl

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

 • niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Państwa roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Państwa danych,
 • w razie, gdy zgłoszą Państwo żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Państwa dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Team Prevent?

 • prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Państwa dane prosimy o kontakt z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza kontaktowego lub przesyłając informację pod adres zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com
 • prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze posiadają Państwo dostęp do danych osobowych na Państwa koncie w Sklepie. Tam można edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie zakładali Państwo konta w Sklepie można się z nami skontatkować za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie – przekażemy Państwu informacje jakie dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Państwa żądanie,
 • Na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu również prawa do:
 • Usunięcia danych – jeżeli chcą Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane, można usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Należy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
 • Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
 • Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,
 • Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody.

W jakim czasie odpowiadamy na zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych?

Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Państwa żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Państwa danych. W każdym wypadku postaramy się odpowiedzieć nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Państwa żądania. W tym terminie udzielimy Państwu odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Państwo zgłaszają określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

Informacje o organie właściwym do zgłoszenia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, prosimy o korzystanie z naszego formularza kontaktowego lub kontakt pod adresem e-mail: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com.