Opublikowano:

Zarządzanie zdrowiem w przedsiębiorstwie

Mając na uwadze obecne megatrendy świadomy i odpowiedzialny przedsiębiorca ukierunkowuje swoje działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i z zakresu bhp na kwestie związane z promocją zdrowia i budowanie zaangażowania pracowników poprzez efektywne zarządzanie zdrowiem.

Promocja zdrowia w miejscu pracy jest jednym z celów polityki Unii Europejskiej, dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych. Absencja chorobowa, wypadki w miejscu zatrudnienia i choroby zawodowe przynoszą ogromne straty firmom, obciążając tym samym systemy zabezpieczenia społecznego i finanse publiczne. Czytaj dalej Zarządzanie zdrowiem w przedsiębiorstwie