Usługi

System zarządzania zdrowiem - usługi

Opracowanie systemu zarządzania zdrowiem

Wdrożenie systemów

Opracowanie programów prozdrowotnych i corporate wellness

Audyt prowadzonych działań prozdrowotnych

Opracowanie polityki zdrowotnej firmy

Ocenę efektywności działań prozdrowotnych

Opracowanie i wdrożenie wskaźników efektywności

Doradztwo w zakresie prowadzenia działań prozdrowotnych w firmie

Opracowanie planu komunikacji prozdrowotnej