Zasady współpracy

System zarządzania zdrowiem – zasady współpracy

Komunikacja – produkty i usługi budujemy w oparciu o intensywna komunikację z klientem, której celem jest wypracowanie rozwiązań odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom klienta.

Badanie potrzeb klienta – analiza potrzeb i indywidualne podejście do wyzwań przed jakimi stoi dana organizacja.

Współpraca – swoje działania opieramy na szczerości oraz zaangażowaniu w projekt przedstawicieli wszystkich stron, będących beneficjentami projektu.

Poufność – udostępnione dane i wszelkie analizy poczynione na rzecz realizacji projektu są poufne i przetwarzane zgodnie z RODO.

Prywatność – podczas prowadzonych badań i analiz gwarantujemy pracownikom prywatność i komfort. Dodatkowo wyniki pracowników kodujemy. Pracodawcy nie udostępniamy wyników indywidualnych osób, a pracujemy jedynie na danych przetworzonych lub poddanych analizie statystycznej.

Dobro klienta i pracowników – na uwadze mamy zawsze dobro klienta, jak i pracowników, co jest priorytetem w naszych działaniach, które mają na celu zwiększenie dobrostanu i potencjału zdrowotnego.

Standardy medyczne i naukowe – pracujemy w oparciu o metody mające swoje odzwierciedlenie w badaniach naukowych. W oparciu o standardy medyczne i naukowe dokonujemy wszelkich analiz i rekomendacji.

Holistyczne podejście – zdrowia jak i zarządzania zdrowiem nie ograniczamy tylko do kwestii medycznych lub psychologicznych. Łączymy w swoich działaniach aspekty biomedyczne, psychologiczne, socjologiczne, środowiskowe jak i zarządcze. Potencjał zdrowotny budujemy w oparciu o kryterium obiektywne, subiektywne i funkcjonalne.